ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πηλέως, Συμπόσιο


 

Στάμνος ύψος 39,37 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 450-440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.99/ E453

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο με σκηνή συμποσίου. Μια εταίρα παίζει αυλό. Δύο νέοι κι ένας άντρας είναι ξαπλωμένοι στα ανάκλιντρα. Μπροστά τους είναι τοποθετημένα δύο τραπεζάκια για τις τροφές. Οι δύο νέοι με τις κύλικες παίζουν τον κότταβο, ένα παχινίδι πολύ αγαπητό στην Αθήνα.

 

Ζωγράφος του Πηλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός