ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Νέος και γυναίκα στον τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 440-430 π.Χ., Αθήνα, ΕΑΜ 2019

 

Νέα με ταινία στα χέρια από αριστερά και νέος από δεξιά μπροστά σε επιτύμβια στήλη πάνω σε κλίμακες.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός