ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Τελετή γάμου


 

Πελίκη ύψος 16,8 εκ., περ. 460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 212A-B

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται φτερωτή Νίκη με ταινία και στην άλλη νέος.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa δεσμός