ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τιμοκράτη, Προετοιμασία για επίσκεψη σε τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 35,6 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Malibu, The J. Paul Getty Museum 84.AE.745

 

Στο αγγείο εικονίζεται σκηνή προετοιμασίας για επίσκεψη σε τάφο. Η γυναίκα κρατάει στεφάνι με τα συνηθισμένα για τις επιτύμβιες προσφορές, όπως, ταινίες, στεφάνια και αρύβαλλο. Ο νέος κρατά ρόδι, σύμβολο του θανάτου. Ανάμεσα στα πόδια τους παριστάνεται λευκός κύκνος.

Το αγγείο αποδίδεται και στον Κύκλο του Τιμοκράτη.

 

Ζωγράφος του Τιμοκράτη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Malibu, The J. Paul Getty Museum δεσμός