Συμπλήρωσε την κατάληξη του θηλυκού γένους των τρικατάληκτων δευτερόκλιτων επιθέτων 2η

αρσενικό θηλυκό αρσενικό θηλυκό
βαπτόςβαπττακτικόςτακτικ
βασιλικόςβασιλικσαρκικόςσαρκικ
γαμικόςγαμικσαθρόςσαθρ
γραπτόςγραπτσεμνόςσεμν
δειλόςδειλζητητόςζητητ
δίκαιοςδικαίθολερόςθολερ
δεύτεροςδευτέρθετόςθετ
ἐρυθρόςἐρυθρθαυμάσιοςθαυμασί
καθαρόςκαθαρθεῖοςθεί
κραταιόςκραταιἐλαφρόςἐλαφρ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός