Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους