ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βιογραφίες Ανθολογούμενων Λογοτεχνών στα βιβλία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου - Λυκείου


Τρώιλος Ιωάννης Ανδρέας (1590-)


Ο Ιωάννης Ανδρέας Τρώιλος γεννήθηκε γύρω στο 1590 στο Ρέθυμνο και ανήκε σε αστική οικογένεια, πιθανότατα ιταλικής καταγωγής. Ο ποιητής υπηρέτησε ως υπάλληλος του βενετικού κράτους και έζησε μεταξύ Ιταλίας και Κρήτης. Το έργο του Βασιλεύς ο Ροδολίνος είχε ήδη γραφτεί το 1640 και είναι αφιερωμένο στον εύπορο δικηγόρο και έμπορο Θωμά Φλαγγίνη, άνθρωπο με κύρος στη Βενετία και φίλο των γραμμάτων, τον οποίο και αποκαλεί μαικήνα. Μετά το 1647-1648 δεν διαθέτουμε κάποια πληροφορία για την τύχη του ποιητή (Αποσκίτη 1987, 15-17).

 

Βασιλεύς ο Ροδολίνος

 

 

Πηγή: Δημώδης γραμματεία δεσμός 

Βασιλεύς ο Ροδολίνος δεσμός