Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων, επιλέγοντας το σωστό τύπο του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ ή του επιρρήματος πολύ.

εικ Νέα εικ