Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΩΡΙΩΝ ή ΟΡΙΩΝ ή ΟΑΡΙΩΝ ή ΟΥΡΙΩΝ ή ΩΑΡΙΩΝ (γίγαντας)

 

Δες στις Μεταμορφώσειςδεσμόςτο αντίστοιχο λήμμαδεσμός.