Ταίριαξε τους ορισμούς με την κατάλληλη λέξη

αρχική   5η ενότητα    έκδοση για διαδραστικό πίνακα

που έχει τη σύσταση, το χρώμα ή την υφή του χώματος
επιστήμη που μελετά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωργία
χαμηλός λόφος
που αναφέρεται στη γη
η μικρότερη απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τη Γη
η μέγιστη απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τη Γη
κλάδος της γεωλογίας που ερευνά τις δυνάμεις στο φλοιό της γης
διάνοιξη στο έδαφος κατακόρυφης και στενής τρύπας