Ελληνικός Πολιτισμός, Alpheios, πρόσθετο

αρχική

 

Alpheios, ένα χρήσιμο εργαλείο:

Για τη γραμματική αναγνώριση χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Alpheios

Χρησιμοποιώντας το mozilla (θα τον βρείτε εδώ) μπορούμε να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο για τα αρχαία, το οποίο μας δίνει γραμματικές πληροφορίες, για την κλίση κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αρχαία ελληνική λέξη στο διαδίκτυο, ακόμη κι αυτές που γράφουμε σ' ένα web mail.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που εγκαθίσταται ως πρόσθετο στο mozilla. Θα το βρείτε εδώ.

Εγκαθιστάτε τα πρόσθετα:

α) Alpheios Basic Libraries και β) Alpheios greek tools.

Με την εγκατάστασή τους θα εμφανιστεί στο mozilla η παρακάτω γραμμή.

 

 

Από το πρώτο αριστερό κουμπί της γραμμής Alpheios επιλέγετε Toogle Alpheios on και το εργαλείο λειτουργεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε διπλό αριστερό κλικ σε οποιαδήποτε αρχαιοελληνική λέξη και θα δείτε τα καταπληκτικά αποτελέσματα. 

 

Παράδειγμα: με διπλό αριστερό κλικ στη λέξη του κειμένου "πρέσβεις" ανοίγει το παράθυρο.

 

 

Πατώντας το πλήκτρο "Define" θα μάθουμε τη σημασία της λέξης,

 

ενώ με το πλήκτρο "Inflect" θα δούμε τις καταλήξεις της κλίσης.

 

Ακόμη, μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες για μια λέξη, π.χ. «πρέσβεις», χωρίς να έχουμε μπροστά μας κάποιο κείμενο, αρκεί να γράψουμε τη λέξη στο κενό πλαίσιο και να πατήσουμε enter