ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διάφορες ασκήσεις στη Φυσική της Γ΄ Γυμνασίου.

  
Πιέστε το κουμπί [?] σε όποια ερώτηση εμφανίζεται για να πάρετε βοήθεια.
Πιέστε το κουμπί "βοήθεια" σε όποια ερώτηση εμφανίζεται
για να σας εμφανιστεί ένα γράμμα.
Πιέστε το κουμπί "έλεγχος" σε όποια ερώτηση εμφανίζεται για να δείτε το αποτέλεσμα της κάθε προσπάθειας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ακολουθούν 12 ασκήσεις Φυσικής και 12 ασκήσεις Χημείας της Γ΄ Γυμνασίου