Ο καιρός σττη Δράμα

 

 

FREE METEO (προτεινόμενη πηγή)

 

 

 

Από το Εθνικό Αστεροσκοπείο (3 ημέρες) **** Από Pathfinder (5 ημέρες)

 

 

 

Αμερικάνικη πρόβλεψη (15 ημέρες)