ΤΟ ΕΥΡΩ

ΣΤΗΝ Γ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΛΗΑ

Δάσκαλο στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
irpalias@in.gr

 

Γενικά|Μεθοδολογία|Δραστηριότητες|Αξιολόγηση|Φύλλα εργασίας|Βιβλιογραφία


ΓΕΝΙΚΑ

Ταυτότητα σεναρίου: Γενικές γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την ιστορία του Ευρώ, την αξία του καθώς και τον τρόπο να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυτό.

Δημιουργός σεναρίου: Ηρακλής Παληάς, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Τάξη: Γ΄Δημοτικού

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά

Διδακτικές ενότητες: Διδακτική ενότητα: «Το ευρώ και η αξία του»
Λεξιλόγιο: Το ευρώ, νόμισμα, ακέραιο μέρος, δεκαδικό μέρος, αξία νομίσματος, συναλλαγή, αγορά
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την έννοια του χρήματος, να εκτελούν με επιτυχία τις τέσσερις πράξεις με ακέραιους αριθμούς, να γνωρίζουν τις υποδιαιρέσεις του ευρώ και να αναγνωρίζουν την αξία του.
Χρόνος:
Έξι διδακτικές ώρες και προαιρετική δραστηριότητα 30 λεπτά με πραγματικές συναλλαγές σε γειτονικό κατάστημα επειδή το σχολείο δεν διαθέτει κυλικείο.
Εργαλεία – Μέσα:
Νομίσματα, ζυγαριά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ένας ανά δύο μαθητές), εκπαιδευτικό λογισμικό excel, εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο για τα μαθηματικά Γ&Δ δημοτικού, σχολικό εγχειρίδιο μαθηματικών Γ΄δημοτικού.
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΕΑ

Το σενάριο αυτό αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου για να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την ευχέρεια να αναγνωρίζουν τα νομίσματα και να κάνουν συναλλαγές με αυτά.

ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο να είναι ικανοί οι μαθητές:

·        Να γνωρίζουν τα νομίσματα και την αξία τους.

·        Να αναγνωρίζουν το  κόστος και την αγοραστική τους αξία.

·        Να κατασκευάζουν δεκαδικούς αριθμούς με τις υποδιαιρέσεις.

·        Να γνωρίζουν πως βρίσκουμε το άθροισμα και τη διαφορά μεταξύ των νομισμάτων.

·        Να συγκρίνουν την αξία μεταξύ των νομισμάτων.

·        Να λύνουν απλά προβλήματα με ευρώ.

 

Ως προς τη διαδικασία μάθησης:

·        Να συνεργάζονται οι μαθητές σε μικρές ομάδες με εναλλασσόμενους ρόλους.

·        Να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης απλών καθημερινών προβλημάτων και μέσα από την καλλιέργεια της μαθηματικής λογικής και να ελέγχουν την ορθότητα τις συναλλαγές με χρήματα.

Σε σχέση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 

·        Να χρησιμοποιούν εφαρμογές του Η/Υ, για την γρήγορη εκτέλεση και τον έλεγχο  της ορθότητας των υπολογισμών τους.

·        Να ασκηθούν στις βασικές έννοιες των δεκαδικών μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τα λογισμικά του διαδικτύου και το «κλειδί των Μαθηματικών».

 


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φύλλα εργασίας και εφαρμογές που τα συνοδεύουν αφού διδάξει τις συγκεκριμένες ενότητες του βιβλίου του μαθητή και να εντάξει κάποιες από τις δραστηριότητες σε μια διδακτική πορεία δικής του σύνθεσης.

Χρησιμοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο θέλουμε να εργαστούν οι μαθητές  σε συνθήκες που προσομοιάζουν την καθημερινότητά τους, γι αυτό προτείνουμε την εργασία των μαθητών σε ζευγάρια. Ένας από τους μαθητές μετράει και ο άλλος καταγράφει τις μετρήσεις των αντικειμένων που υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός. Οι μαθητές εκτελούν αγοραπωλησίες διαφόρων προϊόντων σε φανταστικές τιμές που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό στις δραστηριότητες και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ακολουθώντας τα βήματα και τις οδηγίες των φύλλων εργασίας.

Ο εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό ρόλο και επεμβαίνει σε τεχνικά κυρίως ζητήματα ή εκεί που προκύπτουν ανυπέρβλητες δυσκολίες όπως η σωστή καταγραφή των μετρήσεων.

 


Δραστηριότητες

Προκαταρκτικές ενέργειες (10 λεπτά)

κουκκίδα

Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές τις βασικές έννοιες της αξίας των χρημάτων

κουκκίδα

Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια που θα εναλλάσσονται σε ρόλους.

κουκκίδα

Ο εκπαιδευτικός διανέμει τα φύλλα εργασίας και εξηγεί τον τρόπο εργασίας.

κουκκίδα

Ο δάσκαλος φροντίζει για την εγκατάσταση των λογισμικών που οι μαθητές πρέπει να κάνουν χρήση από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ.

 

1η Φάση: «Κάνουμε πράξεις με συναλλαγές » (20 λεπτά)

 

Ο εκπαιδευτικός κάνει την αφόρμιση επισημαίνοντας στα παιδιά την χρησιμότητα της αναγνώρισης της αξίας των χρημάτων και της σύγκρισης της αξίας των νομισμάτων με το παράδειγμα των αγορών όπου πρέπει να επιλέξω μεταξύ δύο προϊόντων το φθηνότερο ή το προϊόν που μπορώ να αγοράσω με τα χρήματα που διαθέτω.

Αρχικά οι μαθητές ανοίγουν την αριθμομηχανή του υπολογιστή από τα βοηθήματα και εκτελούν πράξεις με χρήματα  που τους προτείνει ο εκπαιδευτικός και στη συνέχεια καταγράφουν τα αποτελέσματα των διαιρέσεων που είχαν σαν αποτέλεσμα μία συναλλαγή  και τα ανακοινώνουν με ακρίβεια.

Μετρούν πόσα ψηφία έχει o κάθε αριθμός τοποθετώντας τα σε ανάλογο πίνακα του excel.

Ακολουθεί μια άσκηση αναγνώρισης του μεγαλύτερου και του μικρότερου αριθμού  και στη συνέχεια έπειτα ελέγχεται η ορθότητα της ταξινόμησης με τη χρήση του excel.( ταξινόμηση αύξουσα ή φθίνουσα)

 

2η Φάση: «Τα παιδιά συνδυάζουν κέρματα για να κάνουν αγορές»   (15 λεπτά)

 

Εισαγωγικά γνωρίζουμε στα παιδιά την αξία του ευρώ και τη σχέση που έχει με τις υποδιαιρέσεις του.( 1€ = 100λεπτά) Μαθαίνουνε να διαβάζουμε και να γράφουμε αξίες διαφόρων πραγμάτων και να συγκρίνουμε αξίες που έχουν τα ίδια ψηφία σε διαφορετικές θέσεις.

Για την εμπέδωση της νέας γνώσης οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή λογισμικό Π.Ι. Μαθηματικά Γ΄δημοτικού «Ηλεκτρονικό κατάστημα»

 

3η Φάση: «Πρόσθεση στις αξίες  διαφόρων καταναλωτικών αγαθών»(45 λεπτά)

 

Η 3η φάση ολοκληρώνεται με οδηγίες για την εκτέλεση της πράξης, πρόσθεσης δεκαδικών αριθμών. Θέση που τοποθετούμε τους ακέραιους, θέση που τοποθετούμε τους δεκαδικούς, πότε πρέπει να κατεβάσουμε την υποδιαστολή. Κάνουν εφαρμογή στο λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού.

 

4η Φάση: «Αφαίρεση στα βάρη κιλά -γραμμάρια - κόστος» (30 λεπτά) 

      

Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι 1 κιλό =1000 γραμμάρια. Άρα μετά την υποδιαστολή θα πρέπει να έχουμε τρία ψηφία.

 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν ζυγαριά ακριβείας και καταγράφουν το βάρος διαφόρων αντικειμένων υπολογίζοντας παράλληλα το κόστος της αγοράς. Κάθε φορά βάζουμε στη ζυγαριά δύο αντικείμενα μαζί και στη συνέχεια ρωτούμε τα παιδιά αν αφαιρέσουμε το ένα αντικείμενο τι βάρος θα μας δείξει ή ζυγαριά. (Υπολογίζω με το μυαλό).

 Στη συνέχεια εργαζόμαστε με τους μαθητές στο τετράδιο  προκειμένου να ασκηθούν στην εκτέλεση αφαιρέσεων με δεκαδικούς δίνοντας μεγάλη προσοχή στη θέση των ψηφίων και της υποδιαστολής.

Για την εμπέδωση της νέας γνώσης οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Το κλειδί των μαθηματικών» και «ζύγισμα» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού.

 

1η Φάση: «Επίλυση προβλημάτων» (15 λεπτά)

 

Για την εμπέδωση των πράξεων με δεκαδικούς σε συνδυασμό με την επιλογή της πράξης που πρέπει να εκτελέσω για να επιλύσω ένα απλό πρόβλημα συναλλαγής της καθημερινής  ζωής, οι μαθητές καλούνται να λύσουν κάποια επιλεγμένα  προβλήματα σταθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με αυτά που μπορεί να συναντήσουν στην καθημερινότητά τους.

 

 Αξιολόγηση
 

Τι μπορώ να καταφέρω;

Ήταν πολύ δύσκολο

Τα κατάφερα με βοήθεια

Μου φάνηκε εύκολο

Μπορώ να συγκρίνω την αξία των νομισμάτων.

 

 

 

Μπορώ να χρησιμοποιώ με επιτυχία στις συναλλαγές  τις υποδιαιρέσεις του ευρώ.

 

 

 

Μπορώ να προσθέτω δεκαδικούς αριθμούς με τις υποδιαιρέσεις του ευρώ.

 

 

 

Μπορώ να αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς με ευρώ.

 

 

 

Μπορώ να λύνω απλά προβλήματα με ευρώ

 

 

 

 


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Πρόσθεση και αφαίρεση με ευρώ»

Δραστηριότητα 1: «Σύγκριση αριθμών»

·        Βάλε σε κύκλο το νόμισμα που έχει τη μεγαλύτερη αξία:

            50€    20€      5€   10€      

·        Βάζω την υποδιαστολή έτσι ώστε να μην αλλάξει αξία  ευρώ:

5780< 578      1670>4560      789>6543

 Δραστηριότητα 2: «Λύνω προβλήματα»

 ·        Αν μου δώσει η μητέρα μου 10 ευρώ για να αγοράσω ένα περιοδικό που κάνει 7,30 ευρώ  και μία σοκολάτα που κοστίζει 2,20 ευρώ θα πρέπει να της φέρω ρέστα και πόσα;

Δραστηριότητα 3: «Κάνω πράξεις στο Η/Υ»

Ανοίγω ένα φύλο excel  γράφω στο κελί Α1 ένα δεκαδικό αριθμό της επιλογής μου και στο κελί Α2 έναν άλλο αριθμό με διαφορετικό αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια επιλέγω τα δύο κελιά και προσπαθώ να τα μορφοποιήσω έτσι ώστε να αναγνωρίζει τα ψηφία ως αριθμό, να είναι στοιχημένα δεξιά και να έχουν όλοι οι αριθμοί τη μορφοποίηση χρήσης διαχωριστικού χιλιάδων και εμφάνιση τριών δεκαδικών ψηφίων. Κατόπιν εκτελώ την πράξη της πρόσθεσης σε χαρτί και ελέγχω την ορθότητά της με το excel.

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, ΦΕΚ τ. Β΄ 1366, 1373, 1374, 1375, 1376/18-10-2001, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κακαδιάρης, Χρ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ.,  Χρονοπούλου, Γ., (2007), Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Κασσώτη, Ο., Κλιάπης, Ο., Οικονόμου, Θ., (2007), Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Αθανασιάδης  Κοσμάς, Σιμωτάς Κωνσταντίνος, Σαλονικίδης Γιάννης " Τα διδακτικά σενάρια στο Δημοτικό σχολείο" Εκδόσεις Παπαζήση

 

Διαδικτυακοί τόποι

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας (Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δημοτικού): http://pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/

 

Τελευταία τροποποίηση 30/05/2010. Το πρότυπο επιλέχτηκε από The WebQuest Page