ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Μετρήσεις μήκους - Η μέση τιμή
2
Μετρήσεις χρόνου - Η ακρίβεια
3
Μετρήσεις μάζας - Τα διαγράμματα
4
Μετρήσεις θερμοκρασίας - Η βαθμονόμηση
5
Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία - Η θερμική ισορροπία
6
Οι αλλαγές κατάστασης του νερού - Ο "κύκλος" του νερού
7
Η διαστολή και συστολή του νερού - Μια φυσική "ανωμαλία"
8
Το φως θερμαίνει - "ψυχρά" και "θερμά" χρώματα
9
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει
10
Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα - Κίνδυνοι και "ασφάλεια"
11
Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό - Ο ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας
12
Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό - Η ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια