ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Άνωση
2 Πυκνότητα
3 Βαρύτητα
4 Βολή
5 Διατήρηση Ορμής
6 Διάθλαση - Ν. Snell
7 Δύναμη - Τριβή
8 Doppler
9 Εκκρεμές
10 Ηλεκτρικό πεδίο
11 N. Hooke
12 N. Ohm
13 Ταλαντώσεις
14 N.Coulomb_IP
15 N.Faraday_μαγνητικό πεδίο
16 Ηλεκτρικό κύκλωμα
17 Ν.Θερμιδομετρίας - ΣΕΠ