ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΑΡ.ΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1
Α΄ λυκ
1
Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης
2
Α΄ λυκ
Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  - αισθητήρες - χρονομετρητής
3
Α΄ λυκ
7
Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο  με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασσική  μέθοδο
4
Α΄ λυκ
9
Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη  πτώση σώματος
5
Β΄ λυκ/γ
2
Ενεργ/κή μελέτη των στοιχείων απλού ηλ/κού κυκλ/τος DC με πηγή, ωμικό  κατ/τή και κινητήρα 
6
Β΄ λυκ/γ
3
Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή
7
Β΄ λυκ/γ
5
Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς
8
Β΄ λυκ/κ
1
Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων
9
Β΄ λυκ/κ
6
Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής
10
Β΄ λυκ/κ
6.1
Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilab  ή την κλασσική μέθοδο
11
Γ΄ λυκ/γ
1
Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων
12
Γ΄ λυκ/κ
1
Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilab (όπου υπάρχει)
13
Γ΄ λυκ/κ
Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας
14
Γ΄ λυκ/κ
3
Στάσιμα ηχητικά κύματα - μέτρηση ταχύτητας ήχου στον αέρα
15
Γ΄ λυκ/κ
4
Προσδιορισμός της ροπής αδρανείας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο
16
Γ΄ λυκ/κ
5
Προσδιορισμός ιξώδους υγρού
ΕΠΑΛ
Α΄και Β΄ τάξη οι ασκήσεις είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Λυκείου