Νέες Αναρτήσεις

Αύγουστος 2015: Ασκήσεις Κινητικής (Βιβλίο Ν. Κοσμόπουλου)
Διαδρομή: “Προσομοιώσεις - Ασκήσεις Κινητικής_Κοσμόπουλος ”
Προσομοιώσεις στο interactive physics

Δεκέμβριος 2014: Αξιολόγηση  Α΄ Γυμνασίου
Διαδρομή: “Εκπαίδευση - Αξιολόγηση  Α΄ Γυμνασίου ”
Περιλαμβάνει :
Α) Προτεινόμενα θέματα ανά φύλλο εργασίας
Β)Θέματα που δόθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου 2014 σε Λακωνία και Αρκαδία

Νοέμβριος 2014: Φυσική Α΄ Γυμνασίου
Διαδρομή: “Εργαστήριο - Φυσική -   Α΄ Γυμνασίου ”
Περιλαμβάνει :
Το προτεινόμενο ψηφιακό υλικό για άμεση χρήση
Στην πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Οκτώβριος 2014: Διδακτικές Ενέργειες
Διαδρομή: “Εκπαίδευση - Διδακτικές προτάσεις - Διδακτικές Ενέργειες ”
Περιλαμβάνει :
Α) Οδηγίες για τον σχεδιασμό μιας διδασκαλίας
Β) Διδακτικές ενέργειες