ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α/Α ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Β΄ γυμ 1 Φυσικές ιδιότητες υλικών
2 Β΄ γυμ 3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό: βάρος προς βάρος (%w/w)
3 Β΄ γυμ 3.3 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό: όγκο προς όγκο (%v/v)
4 Β΄ γυμ 4 Διαχωρισμός μιγμάτων
5 Γ΄ γυμ 1.5 Οι αντιδράσεις των μετάλλων με αραιά διαλύματα οξέων
6 Γ΄ γυμ 1.1 Μέτρηση του ph των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί
7 Γ΄ γυμ 2.1 Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης
8 Γ΄ γυμ 3.1 Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο