Δραστηριότητες το Σχ. Έτος: 2013 - 14

1. Οι ομαδικές επιμορφωτικές συναντήσεις για τους καθηγητές
θα γίνονται;

Στην Αρκαδία ; Ημέρα Τρίτη
Στη Λακωνία : Ημέρα Πέμπτη


Η συμμετοχή εκπαιδευτικών της περιφέρειας θα γίνεται
μέσω τηλεσύνδεσης (HangOut) της google


2. Οι επισκέψεις σε σχολεία θα γίνεται πάντα με προσυνενόηση
με τους διευθυντές και τους καθηγητές ειδικότητας των σχολείων.