ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
1
Ενδοσχολική βία
2
Ρατσισμός
3
Σχολικές δραστηριότητες
4
Έναρξη σχολικού έτους
5
Αίθουσες μαθημάτων
6
Πως σκοτώνουμε την δημιουργικότητα (Ρόμπινσον)
7
Τριών Ιεραρχών _ Ρουμελιώτης
8
Συνέδριο Φυσικών (Ναύπλιο 3.2014) _ Σιτές
9
Ημερίδα φιλολόγων (Μονεμβάσια 5.2014)_Σιτές
10
Ερευνητική Εργασία_ Φιλόλογοι(Κόρινθος 12.2016)_Σιτές