ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεπικουρείται από επιμορφωτικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται από το ΕΚΦΕ (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών) και τον Σχολικό Σύμβουλο.
2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα αστικά κέντρα (δεν τους καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα και δεν εγκρίνεται η μετακίνησή τους).
3. Ο Σχολικοί Σύμβουλοι αδυνατούν να μεταβούν στην περιφέρεια (τους εγκρίνονται ελάχιστες μετακινήσεις και αυτό καθίσταται πρακτικά ανέφικτο).
4. Εκτός του οικονομικού κόστους των μετακινήσεων υπάρχει και το κόστος χρόνου μετάβασης.
5.  Αποτέλεσμα: Οι καθηγητές της περιφέρειας αποκλείονται από τις επιμορφωτικές διαδικασίες.
Β.  ΛΥΣΗ
1. Όλα τα σχολεία έχουν διασύνδεση με internet
.
2. Σε όλα τα σχολεία είναι δυνατόν να υπάρχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση … @gmail (έστω και στο όνομα ενός εκπαιδευτικού).
3. Μέσω του gmail είναι δυνατόν να υπάρχει τηλεσύνδεση μέχρι και 9 ομάδων ή ατόμων.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ο κάθε Νομός χωρίζεται σε 9 ομάδες σχολείων.
2. Ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ καλεί τους καθηγητές του κέντρου του νομού για επιμόρφωση επί συγκεκριμένου θέματος.
3. Την εισήγησή του παρακολουθούν με τηλεσύνδεση όλοι οι καθηγητές της περιφέρειας από τα σχολεία κόμβους.
4. Σε κάθε κόμβο συνδέεται ο Η/Υ με βιντεοπροβολέα και προβάλλεται ο εισηγητής στην οθόνη.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1.  Οι τηλε:  διασκέψεις - συνδέσεις γίνονται μέσω του προγράμματος Hangout του Google+.

2. Το πρόγραμμα ενδείκνυται διότι:
-  Η σύνδεση είναι δεδομένη πάντα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του δικτύου.
- Είναι αλληλεπιδραστικό. Μπορούν όλοι να συμμετέχουν ισότιμα και να προβάλουν αρχεία.
-  Η διαχείριση της συζήτησης γίνεται ομαλά λόγω της δυνατότητας κλεισίματος και ανοίγματος των μικροφώνων από τους χρήστες.
3. Η σύνδεση γίνεται με τον εξής απλό τρόπο:
- Σε συμφωνημένη ώρα και ημέρα (πρόσκληση εισηγητή), έχουν όλοι οι χρήστες ανοικτό τον υπολογιστή τους στα εισερχόμενα του gmail τους.
* Η ώρα αυτή θα είναι περίπου 20 min προ της έναρξης της παρουσίασης (ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνδεσης με όλους)
- Ο εισηγητής καλεί όλους προς σύνδεση. Αφού συνδεθούν κάνει δοκιμαστική επαφή με τον καθένα χωριστά (περίπου 2 min), ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λήψη εικόνας και ήχου.
4. Όταν αρχίσει η παρουσίαση:
- Έχουν όλοι τα μικρόφωνά τους κλειστά εκτός του εισηγητή. Προβάλουν όλοι στην οθόνη τους τον εισηγητή.
- Όταν κάποιος θέλει να παρέμβει ανοίγει το μικρόφωνό του, ζητά το λόγο και μιλά. Όταν τελειώνει κλείνει μόνος του το μικρόφωνό του.
Σιτές Ιωάννης - Φυσικός
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
(Λακωνίας - Αρκαδίας)