φυσική κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου

ταλαντώσεις ταλαντ

κύματα   κυμα

στερεό   στερεο

κρούσεις  κρουση

φαινόμενο Doppler  dopp