Διακρατικές Συναντήσεις

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου “Life Skills & Values for the Pupils of the E.U.” διεξήχθησαν 6 Διακρατικές Συναντήσεις:

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, 15 – 18 Δεκεμβρίου 2017, Νέα Αγχίαλος

Η πρώτη, Εναρκτήρια Συνάντηση του Σχεδίου, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2017 στις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου – ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι των εταίρων (Διευθυντικά Στελέχη και Συντονιστές) και κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Παρουσιάσεις των Σχολικών Μονάδων που συμμετέχουν στη Σύμπραξη.

Β. Παρουσίαση του Σχεδίου, των δράσεων και των επιδιωκώμενων αποτελεσμάτων του

Γ. Ex-ante Αξιολόγηση – Αξιολόγηση των στόχων και της εφικτότητας αυτών

Η εναρκτήρια συνάντηση διενεργήθηκε σε δυο κύκλους, έναν ανοιχτό κύκλο στον οποίο παρεβρέθησαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σχολικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκιησης, εκπρόσωποι και εκπαιδευτικοί σχολείων, μέλη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου, που είχε χαρακτήρα γεγονότος διάδοσης του Σχεδίου στην τοπική εκπαιδευτική κοινωνία, και ένα κλειστό, τεχνικό μέρος για τους συμμετέχοντες των εταιρικών σχολικών ιδρυμάτων.

1η Διακρατική Συνάντηση, Μάρτιος 2018, Capannori, Lucca – Ιταλία

Οι εργασίες της 1ης Διακρατικής Συνάντησης έλαβαν χώρα την 1η και 2 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Camigliano και στο Δημαρχείο του Camigliano της Περιφερεικής Ενότητας Capannori – Lucca.

Οι συμμετέχοντες ήταν μέλη της ομάδας καθοδήγησης του έργου, που αποτελείται από τους διευθυντές των σχολείων και τους συντονιστές των σχολείων, αλλά ήταν επίσης ανοικτό στο προσωπικό τoυ ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO, για να παρακολουθήσει τα έργα της συνάντησης.
H ημερήσια διάταξη περιέλαβε θέματα όπως σειρά παρουσιάσεων των εταιρικών σχολείων, ανασκόπηση των Δραστηριοτήτων του Διακρατικού Σχεδίου, προετοιμασία της 2ης βραχυπρόθεσμης κοινής κατάρτισης, κλπ.

Παράλληλα με τις εγασίες της συνάντησης, οι Ιταλοί εταίροι είχαν οργανώσει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα για τις αντιπροσωπείες, τα κυριότερα σημεία των οποίων ήταν η επίσκεψη στη Φλωρεντία και στην Galleria Uffizi, καθώς και μια επίσκεψη στην Πίζα και την “Piazza dei Miracoli”.

2η Διακρατική Συνάντηση, 4 – 8 Ιουνίου 2018, Kranj – Σλοβενία

Η 2η Διακρατική Συνάντηση διεξήχθη στην πόλη Kranj της Σλοβενίας τον Ιούνιο του 2018 και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Osnovna sola Orehek Kranj.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης, η οργάνωση της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης, η εξέταση και αποδοχή των ενδιάμεσων παραδοτέων και ο προγραμματισμός των επόμενων βημάτων του έργου.

Οι Σλοβένοι εταίροι είχαν οργανώσει επίσης ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα για τις αντιπροσωπείες, τα κυριότερα σημεία των οποίων ήταν μια καθοδηγημένη επίσκεψη στη Λιουμπλιάνα και μια σύντομη επίσκεψη στο Μπλεντ, ένα τόπο με μεγάλο πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και τουριστικό ενδιαφέρον.

3η Διακρατική Συνάντηση, 15 – 19 Οκρωβρίου, Lodz – Πολωνία

Η 3η Διακρατική Συνάντηση υλοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις εγκαταστάσεις του πολωνικού εταίρου Szkola Podstawowa nr 172, στο Lodz. Στόχος της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εργασιών του έργου και ο σχεδιασμός των επόμενων δραστηριοτήτων του.

Οι συμμετέχοντες ήταν μέλη της Ομάδας Καθοδήγησης του Προγράμματος, Διευθντές / εκπρόσωποι Διεύθυνσης και συντονιστές σχολείων.
Η σύσκεψη περιελάμβανε δύο συνεδρίες, μια ανοιχτή σε όλους τους εκπαιδευτικούς του φορέα υποδοχής και μια κλειστή για τα μέλη της ομάδας παρακολούθησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 3ης Διακρατικής Συνάντησης περιέλαβαν παρουσιάσεις των σχολείων των εταίρων και των δραστηριοτήτων τους, πααρουσίαση του έργου, των στόχων του και των εργασιών / δράσεων που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την περίοδο της συνάντησης, παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης και ενδιάμεση αξιολόγηση κλπ.

4η Διακρατική Συνάντηση, 18 – 22 Μαρτίου 2019, Las Palmas – Ισπανία

Η 4η Διακρατική Συνάντηση φιλοξενήθηκε στο CEIP ALISIOS από τις 18 Μαρτίου έως τις 22 Μαρτίου 2019. Ο κύριος στόχος της ήταν η παρακολούθηση και η επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου μέχρι τη συνεδρίαση. Τα στοιχεία της ημερήσιας διάταξης περιέλαβαν Καλωσόρισμα από την Διεςυθύντρια του Σχολείου, Χαιρετισμούς από εκπρόσωπους των γονέων / κηδεμόνων, παρουσίαση του έργου, των εργασιών που είχαν ολοκληρωθεί και των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων τους, ανασκόπηση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων κάθε σχολείου-εταίρου από τους συντονιστές κλπ.

Ο Ιταλός συντονιστής ανέφερε ότι επικεντρώθηκαν σε τρεις άξονες. α) τη συνολική διαχείριση της τάξης, β) την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ομοτίμων και την προώθηση της συνεργασίας και γ) την ανάπτυξη σχεδίων ένταξης για τα σχολεία υπό τη διοίκηση του Istituto Comprensivo Camigliano. Στη συνέχεια ενημέρωσε για το “Σύστημα Διαχείρισης Τάξεων που βασίζεται στην Οικονομία”, ένα καλά δομημένο σύνολο δραστηριοτήτων που προωθεί την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και περιέγραψε τα σχέδια ένταξής τους.

Ο πολωνός συντονιστής παρουσίασε την προσέγγισή τους για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών της ανοχής και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών τους, τις δεξιότητες που είχαν εντοπίσει και δούλεψαν για να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην ανάπτυξη τους. Ανέφερε ότι οι τέχνες και η φυσική αγωγή είναι τα πιο κατάλληλα εκπαιδευτικά αντικείμενα για το σχολείο τους ώστε να αξιοποιηθούν τα ευρήματα του Σχεδίου.

Ο συντονιστής της Σλοβενίας περιέγραψε τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την προώθηση της συνεργασίας και την προσωπική ευθύνη των μαθητών τους. Περιέγραψε ότι στο πλαίσιο του έργου τους το σχολείο σχεδίασε συνεργατικά παιχνίδια που προωθούν την ένταξη, ενισχύουν τη συνεργασία και προσθέτουν θετικό κλίμα τόσο στην τάξη όσο και στο σχολείο. Ανέφερε ότι οι δραστηριότητες του σχεδίου είχαν ενταχθεί οριζόντια στις δραστηριότητες του σχολείου. Τόνισε ότι οι μαθητές τους έχουν πλέον καλύτερη λογοδοσία και φαίνεται να σέβονται περισσότερο τους συνομηλίκους τους.

Ο ισπανός εταίρος παρουσίασε το κύριο αποτέλεσμα του έργου, το οποίο ήταν η «Ομάδα Διαμεσολαβητών» για την επίλυση συγκρούσεων. Αναφέρει ότι όλες οι “Δεξιότητες Ζωής” που είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια του έργου και οι υποκείμενες αξίες ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τους σχολικούς μεσολαβητές. Έκλεισε την παρουσίαση λέγοντας ότι στο σχολείο τους είχαν εφαρμόσει τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας και ότι μπορεί να εντοπιστεί σημαντική βελτίωση στην ευημερία των μαθητών τους.

Ο Έλληνας Συντονιστής ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την «Παρέμβαση σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας που επέλεξαν και ανέφερε ότι εργάστηκαν στο πεδίο της Συναισθηματικής Ενημερότητας για τους μαθητές της Α’ και Β’ Τάξης, εστίασαν στις δεξιότητες διαχείρισης και αντιμετώπισης (Coping Skills) για την Γ’ και Δ’ τάξη, ενώ ασχολήθηκαν με την αναπτυξη Soft Skills για την E’ και Στ’ Τάξη και τη διαχείριση του άγχους και επίλυση συγκρούσεων. Ενημέρωσε για την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την προώθηση της αξίας του σεβασμού. Δήλωσε ότι το «Παρατηρητήριο Παραγόντων Κινδύνου» ήταν ένα σημαντικός μαθησιακός πόρος για τη Σχολική κοινότητα και έκλεισε προσκαλώντας τους συμμετέχοντες στην Τελική Συνάντηση στην Ελλάδα.

5η Διακρατική Συνάντηση, 3 – 7 Ιουνίου 2019, Νέα Αγχίαλος – Ελλάδα

Η 5η Διακρατική Συνάντηση έλαβε χώρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Αγχιάλου – ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2019.

Ήταν η Τελική Συνάντηση του έργου και ο κύριος στόχος του ήταν η τελική ανασκόπηση των έργων του έργου και την τελική αξιολόγησή του.

Οι συμμετέχοντες στο έργο ήταν τα μέλη της ομάδας συντονισμού του προγράμματος, οι διευθυντές και οι συντονιστές των σχολείων. Επίσης στη συνάντηση παραβρέθηκε εκπρόσωπος του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας και παρακολούθησε τον πρώτο γύρο των εργασιών της συνάντησης, καθώς και η αντιδήμαρχος του Βόλου, παρέδωσε τα χαιρετισμούς του δημάρχου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς περιέλαβαν την ανασκόπηση του Σχεδίου και των αποτελεσμάτων του και τη συνεργατική αξιολόγηση του έργου, τη διερεύνηση περεταίρω συνεργασιών και διατήρηση της εταιρικής σχέσης κλπ.