Ενέργειες Κοινής Κατάρτισης

Σημαντικό τμήμα του Σχεδίου ήταν η υλοποίηση πέντε (5) βραχυπρόθεσμων κοινών εκδηλώσεων κατάρτισης προσωπικού, ένα σε κάθε σχολείο που συμμετείχε στη σύμπραξη.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + παρείχε μια μοναδική ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που προέρχονταν από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και με διαφορετικές εμπειρίες, καθώς λειτουργούσαν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα να συναντηθούν, να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να οικοδομούν συνεργατικά γνώσεις σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς.

Κάθε Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού είχε διάρκεια 5 ημερών, εστίαζε σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο και η προετοιμασία του γινόταν σε συνεργασία με το Σχολείο υποδοχής.

1ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού, 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018, Ιταλία

Το 1ο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2018 και το βασικό του θέμα ήταν μια εισαγωγή στον όρο “Δεξιότητες Ζωής”. Ο κύριος στόχος της ήταν να παράσχει στους συμμετέχοντες το απαραίτητο βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας “Δεξιότητες Ζωής” και να αναδειχθούν εφαρμογές παρέμβασης (demos) στην Σχολική τάξη.

Το σεμινάριο περιελάμβανε μια πολύ ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τις δεξιότητες ζωής από εμπειρογνώμονες και συνεργάτες του Πανεπιστημίου της Lucca, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναφέρουν δέκα βασικές δεξιότητες ζωής, οι οποίες θα μπορούσαν να προωθηθούν σε ένα σχολικό περιβάλλον.

2ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού, 4 – 8 Ιουνίου 2018, Σλοβενία

Το θέμα του 2ου προγράμματος ήταν η “Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών για τους μαθητές”. Ο κύριος στόχος του δεύτερου εκπαιδευτικού γεγονότος ήταν να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να παράγουν μοντέλα διδασκαλίας βασικών ευρωπαϊκών αξιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η 2η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής κατάρτισης του προσωπικού υλοποιήθηκε από τις 4 έως τις
8 Ιουνίου 2018 στο Kranj της Σλοβενίας.

Στη συνέχεια, τα συμμετέχοντα σχολεία παρουσίασαν τα έργα τους στην Ολομέλεια:

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η επίδειξη του Ελληνικού Σχολείου αναφορικά με τις αξίες της αξιοπρέπειας και της ισότητας και το δικαίωμα κάθε ατόμου να γίνεται σεβαστό για τη σωματική και ψυχική του ακεραιότητα. Το demo ήταν ένα σχέδιο μαθήματος, το οποίο παρουσιάστηκε ως εκπαιδευτικό παιχνίδι με καθημερινά υλικά (λεμόνια και μήλο) που χρησιμοποιήθηκαν για να «απεικονίσουν» τις προαναφερθείσες αξίες και να προωθήσουν την ένταξη και την έννοια της αλληλεξάρτησης.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, στο πλαίσιο του 2ου εκπαιδευτικού γεγονότος παρουσιάστηκε μια παρέμβαση, η οποία υλοποιήθηκε από το ισπανικό εταιρικό σχολείο. Οι ισπανοί εταίροι ανέπτυξαν μια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο ισπανικό σχολείο με την εκπαίδευση των μαθητών να ενεργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των μαθητών. Η δραστηριότητα περιελάμβανε εκπαίδευση για την εφαρμογή της ενσυναίσθησης, των δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, δεξιότητες επικοινωνίας κλπ.

Τέλος, οι Σλοβένοι εταίροι παρουσίασαν τα εξής: α) Ένα σύνολο εκπαιδευτικών παιχνιδιών για το σχολείο, το οποίο προωθεί τη συνεργασία και την έννοια της ανήκουσας σε μια ομάδα β) Ένα πολύ καλά οργανωμένο ημερήσιο σεμινάριο που έδωσε ο κ. Vid Sodnik, ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης και ηθοποιός αυτοσχεδιασμού. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του εορτασμού των λαθών, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση και της δημιουργικότητας.

3ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού, 15 – 19 Οκτωβρίου 2018, Πολωνία

Το θέμα του 3ου προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στο Lodz της Πολωνίας από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2019, ήταν “Resilience 101” και ο κύριος στόχος του ήταν να παρέχει στους συμμετέχοντες γενικές πληροφορίες σχετικά με την έννοια την ανθεκτικότητας και τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή της στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες αναμενόταν να γνωρίσουν
τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει το άτομο, και ιδίως οι μικροί μαθητές, για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται θετικά στις καθημερινές αντιξοότητες στη σχολική τους ζωή.

Μετά από ενεργό συνεργασία, οι δάσκαλοι προσδιόρισαν έννοιες όπως αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, ψυχική ευκινησία, δύναμη χαρακτήρων, σύνδεση και αισιοδοξία ως στάση για τους σχολική ζωή. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με μια παρουσίαση μιας μεθοδολογίας και τις σχετικές δεξιότητες αντιμετώπισης που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις όπως το άγχος, οι συνέπειες στις συγκρούσεις και η καταπολέμηση του εκφοβισμού.

Το Πολωνικό Σχολείο παρουσίασε ένα pr;oject που προετοιμάστηκe από τους τελειόφοιτους μαθητές τους, μια έκθεση των συμμετεχουσών χωρών όσον αφορά την ιστορία, τον σύγχρονο πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις τέχνες και την κουζίνα. Κάθε μία από τις τάξεις τους είχε προσαρμοστεί ώστε
να φιλοξενήσει μια έκθεση μιας επιλεγμένης χώρας και κάλεσαν κάθε αντιπροσωπεία να την επισκεφθεί και να «αξιολογήσει» το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.

Οι Πολωνοί εταίροι διοργάνωσαν ένα σεμινάριο διάρκειας μιας ημέρας σε συνεργασία με το το Γραφείο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής της Πόλης του Lodz, το οποίο παραδόθηκε από εκπαιδευτικό συνεργάτη με εμπειρία στην αξιοποίηση της μουσικής ως μέσο προώθησης της συνεργατικότητας και της αίσθησης του ανήκειν.

Η εμπειρογνώμονας παρέδωσε το σεμινάριο μιλώντας μόνο στο
Πολωνικά και εκτός από την προφανή έλλειψη κατανόησης, το κίνητρο που παρέσχε προκάλεσε τις δεξιότητες συνεργασίας, την αυτορρύθμιση και την ψυχική ευκινησία των συμμετεχόντων που ήταν σε θέση να αναπαράξουν κλασικά μουσικά κομμάτια με απλά μουσικά όργανα χωρίς προηγούμενη μουσική γνώση.

Το Πολωνικό σχολείο παρουσίασε επίσης πώς εκμεταλλεύονται τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική και κολάζ) προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών της 2ης και 3ης τάξης μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων-εταίρων.

4ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού, 18 – 22 Μαρτίου 2019, Ισπανία

Το 4ο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Λας Πάλμας, στην Ισπανία, από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου 2019. Φιλοξενήθηκε από το C.E.I.P. ALISIOS και το θέμα του ήταν “Μοντέλα Παρέμβασης για την προώθηση της ευημερίας και της ανθεκτικότητας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης “. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις εργασίες να γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάπτυξη παρεμβάσεων για την ευημερία των μαθητών μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και διδασκαλίας επιλεγμένων αξιών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις τυπικές δραστηριότητες υποδοχής και την ξενάγηση στο σχολείο, κατά την οποία το σχολείο υποδοχής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα project που είχαν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της δραστηριότητας ήταν η περιήγηση στην αίθουσα των Σχολικών Διαμεσολαβητών, όπου οι δάσκαλοι συναντήθηκαν με τους μαθητές, ενημερώθηκαν για τη μεθοδολογία της διαμεσολάβησης και ενημερώθηκαν από τον συντονιστή για άλλες δραστηριότητες τις οποίες συνέταξαν για την προώθηση της ευημερίας στο σχολείο τους.

Έδειξε τους “Αγώνες της Φιλίας” που σχεδίασαν στο σχολείο και εισήγαγε τους συμμετέχοντες σε μια δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές χαιρετούν τον δάσκαλο ή έναν μαθητή χρησιμοποιώντας “Funny Greetings”. Ο στόχος ήταν να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Το 4ο STJSTE συνέχισε με ένα μονοήμερο σεμινάριο που οι ισπανοί εταίροι είχαν οργανώσει για να εισαγάγουν τους συμμετέχοντες στο
εφαρμογή των ευρημάτων της θετικής ψυχολογίας στην τάξη. Το σεμινάριο παραδόθηκε από καθηγητή του Τοπικού Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να εργαστούν
σε μεικτές ομάδες για να παρέχουν λύσεις και σχεδιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που συνήθως συμβαίνουν στην καθημερινή σχολική ζωή. Τα αποτελέσματα μοιράστηκαν μεταξύ των εταίρων τόσο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όσο και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στο τέλος των εργασιών του προγράμματος.

Την επόμενη μέρα οι ισπανοί εταίροι διοργάνωσαν επίσκεψη στο Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Δασκάλων / Καθηγητών, μια υποστηρικτική δομή για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λας Πάλμας. Σε αυτό το Κέντρο, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα βιωματικό σεμινάριο για την ενσυνειδητότητα και το πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής της γιόγκα για παιδιά στο σχολείο.

5ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού, 3 – 7 Ιουνίου, Ελλάδα

Το 5ο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κοινής Κατάρτισης Προσωπικού πραγματοποιήθηκε στη Νέα Αγχίαλο της Ελλάδας από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2019. Αρχικά είχε προγραμματιστεί ως εκδήλωση προώθησης των αποτελεσμάτων όλων των STJSTEs. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι οι παρουσιάσεις που αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 4ου STJSTE στην Ισπανία πρέπει να παραδοθούν κατά την επόμενη εκδήλωση στην Ελλάδα, έτσι το πρόγραμμα εργασίας τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη.

Με την ευκαιρία αυτή, Το Ελληνικό Σχολείο ενσωμάτωσε στις εργασίες της εκδήλωσης μια επίδειξη για τη διαχείριση του θυμού, που εφαρμόστηκε στην Α ‘τάξη και μια βιωματική δραστηριότητα εκπαιδευτικού δράματος μέσω της οποίας η ενσυναίσθηση μπορεί να διδάσκεται σε μαθητές της 3ης και 4ης τάξης.

Εκτός από τα παραπάνω, το ελληνικό σχολείο είχε διοργανώσει ένα μονοήμερο σεμινάριο για την αποτελεσματική επικοινωνία και την ενεργό ακρόαση ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων. Το σεμινάριο παραδόθηκε από έναν σχολικό ψυχολόγο που είχε συνεργαστεί με το ελληνικό σχολείο κατά το δεύτερο έτος του κύκλου ζωής του έργου.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με δύο παρουσιάσεις του Ιταλού εταίρου που είχαν αναβληθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ισπανία. Οι Ιταλοί εταίροι σκιαγράφησαν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης τάξεων που υποστηρίζεται από εφαρμογές WEB 2.0 και μια παρέμβαση στο
ένα επίπεδο τάξης που έλαβε χώρα για να βελτιώσει την κοινωνική δυναμική και να προωθήσει την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, που πάσχουν από Διαταραχή Υπερκινητικότητας και Ελλειμματική Προσοχή (ADHD).

Ακολούθησε παρουσίαση ενός demo από δασκάλα του Ελληνικού Σχολείου που συνεργάστηκε στενά με εκπαιδευτικούς συμβούλους αναφορικά με
τη διαχείριση του θυμού. Χρησιμοποίησε την παιδική λογοτεχνία στην τάξη της για να διδάξει συγκεκριμένα δεξιότητες στους μαθητές της.


Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ανοιχτή εκδήλωση στην τοπική κοινωνία, όπου οι τάξεις του Σχολείου παρουσίασαν θέματα από όλη τη διάρκεια του Σχεδίου.