Υλικό

Εισαγωγική παρουσίαση [warm-up] που εμφανίζει διαφορετικούς ορισμούς για την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις δεξιότητες που μπορούν να διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες για την ανάπτυξή της.

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Παρουσίαση του Ελληνικού Σχολείου αναφορικά με την έννοια της ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας στο σχολείο – Well-being at Schools.

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Παρουσίαση του Ιταλικού Σχολείου για την πρωτοβουλία “Chasing Knowlegde – Move and Learn

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Διαχείριση τάξης με μαθητή με σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα

Παρουσίαση του Ιταλικού Φορέα με θέμα “Inclusion Plan

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Παρουσίαση του Ισπανικού Σχολείου για την δημιουργία Διαμεσολαβητών

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Ισπανικά & Αγγλικά

Lemons and an apple” Εκπαιδευτικό σχέδιο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών της ισότητας και της εντιμότητας. ΠΑρουσιάση του Ελληνικού Σχολείου

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Managing Anger” – Παρουσίαση εκπαιδευτικού σχεδίου του Ελληνικού Σχολείου για τη διαχείριση του θυμού για μαθητές των Α’ και Β’ Τάξεων

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Respect – It Starts With You!” – Παρουσίαση παρέμβασης για την Στ’ Τάξη του Ελληνικού Σχολείου για την καλλιέργεια της αξίας του Σεβασμού. Η παρέμβαση είναι σχεδιασμένη για εφαρμογή στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Αγγλικά

Teamwork and Cooperation – Ομαδικότητα και συνεργασία” – Παρουσίαση πρότασης για την προώθηση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας σε μαθητές της Α’ Δημοτικού

Μορφή αρχείου: pdf – Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά