Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία

Παντοκράτωρ, ψηφιδωτό, Δαφνί

Αγιογραφία: Η εκκλησιαστική ζωγραφική τέχνη. Το ρήμα είναι «αγιογραφώ» και το ουσιαστικό «αγιογράφος». Αγιογραφίες ονομάζονται οι εκκλησιαστικές εικόνες. Η άλλη σημασία της λέξης αγιογραφία (agiografia – Ιταλικά) αφορά τις μελέτες γύρω από τη ζωή ενός Αγίου (κείμενα, εικόνες κά) Εικονογραφία είναι ο κλάδος της ιστορίας της τέχνης που μελετά τον… Δείτε περισσότερα