Μαγικές, κινούμενες εικόνες ή scanimation

race horse animation

Συνήθως, για να δημιουργήσουμε ένα παραδοσιακό κινούμενο σχέδιο (animation) κάνουμε πολλά σκίτσα που το κάθε ένα διαφέρει ελάχιστα από το προηγούμενο και τα προβάλουμε γρήγορα το ένα μετά το άλλο ώστε να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης. από αυτά τα απλά σχέδια  … … μπορούμε να έχουμε αυτό ή με… Δείτε περισσότερα