Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία

Δημοσιεύτηκε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Σκοπός του μαθήματος των Εικαστικών

Το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών στην Α΄ Λυκείου παρέχει ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων της εικαστικής γλώσσας και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που καλλιεργούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη και συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία, στην αυτοεπίγνωση, στην αυτοπεποίθηση, στην απόκτηση κινήτρων μάθησης, στην ενσυναίσθηση και στην αποδοχή του «άλλου». Γενικότερα, το γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολόπλευρα καλλιεργημένου και ολοκληρωμένου ανθρώπου που μπορεί αφενός να απολαμβάνει ως θεατής και δημιουργός την Τέχνη και αφετέρου να κατανοεί μέσω αυτής τον εαυτό του αλλά και τον κοινωνικό της ρόλο.

Σκοπός της Εικαστικής αγωγής στην Α΄ Λυκείου είναι να δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενους μαθητές και αυριανούς πολίτες, ευαισθητοποιημένους σε θέματα Αειφόρου  Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, μέσα από αισθητικές εικαστικές εμπειρίες.

Άξονες του Μαθήματος- Στόχοι
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, μέσα από τις αισθητικές εικαστικές εμπειρίες, επιδιώκεται να αποκτήσουν:
1.Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων της εικαστικής γλώσσας που αναπτύσσεται σε ενότητες ως εξής:
– Μορφοπλαστικά στοιχεία σύνθεσης.
(σημείο, γραμμή, σχήμα, τόνος(φως-σκιά), στερεό- όγκος, χρώμα, υφή)
-Βασικές αρχές σύνθεσης, προοπτική.
( συμμετρία-ασυμμετρία, ρυθμός-επανάληψη, ιεραρχία, αρμονία ? αντίθεση. ένταση).
-Εικαστικές μορφές τέχνης.
(Καλές τέχνες, Εφαρμοσμένες τέχνες, Παραδοσιακές τέχνες. Υλικά μέσα και τεχνικές)
-Τέχνη και Πολιτισμός του 20ου αιώνα.
(Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα-Κυριότερα ρεύματα.
Ανάλυση έργου τέχνης: περιγραφή ,μορφή, μορφολογικά στοιχεία, δομή, νόημα, αξιολόγηση.
Σύγχρονες μορφές εικαστικής δημιουργίας: Εγκατάσταση, performance
happening, video art, computer art κ.ά.).

2.Ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών/τριών που απαιτούνται από τις συνθήκες που
διαμορφώνονται στην κοινωνία του 21ου αιώνα και αφορούν:
-Στη μετατροπή της εικαστικής θεωρίας σε εικαστική πράξη.
-Στη διαδικασία του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της δημιουργίας και της προώθησης των εικαστικών
τους έργων στη σχολική κοινότητα αλλά και στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
-Στην αισθητική κρίση και καλλιέργεια.
-Στον πειραματισμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσων και υλικών και στην παρουσίαση των
εργασιών τους με πολλές μορφές (πολυμέσα κ.ά.)
-Στην έρευνα, στην καταγραφή και στην εξάσκηση, στη λύση προβλημάτων κατά τη δημιουργία
εικαστικών έργων.
-Στην παρατήρηση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, στην κριτική σκέψη και στην
πρόταση λύσεων και ιδεών βελτίωσής του μέσα από εικαστικές παρεμβάσεις.
-Στην κατανόηση του σκοπού και της λειτουργίας των εικαστικών έργων-εικόνων στο άμεσο
περιβάλλον.
-Στα εικαστικά επαγγέλματα.

3.Να αναπτύξουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές του σύγχρονου ενεργού δημοκρατικού πολίτη, ώστε :
-Να χρησιμοποιήσουν την Τέχνη ως μέσο επίγνωσης του εαυτού τους αλλά και συνειδητοποίησης του κοινωνικού της ρόλου.
-Να επικοινωνούν ισότιμα και δημιουργικά με τους συμμαθητές τους και τους συνανθρώπους τους μέσα από εικαστικές δράσεις και δημιουργίες.
-Να συμμετέχουν σε ομαδικές διαπολιτισμικές – διαθεματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον, την Αειφόρο ανάπτυξη και τον Πολιτισμό.
-Να σηματοδοτούν με εικαστικές παρεμβάσεις-Δράσεις, προβλήματα-ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Δείκτες επιτυχίας- απόδοσης (ενδεικτικά)
-Να κατέχουν επαρκώς την εικαστική γλώσσα.
-Να δημιουργούν εικαστικά έργα με νόημα και προσωπικό προβληματισμό χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, μέσα, τεχνικές και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
-Να περιγράφουν και να αναλύουν μορφολογικά, δομικά, νοηματικά, έργα τέχνης- εικόνες του φυσικού?δομημένου και τεχνολογικού περιβάλλοντος και να προωθούν ιδέες και εικαστικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
-Να αναλύουν την (εικαστική) εικόνα μορφολογικά, δομικά και νοηματικά και να επεμβαίνουν σε αυτή, προτείνοντας λύσεις παρέμβασης, βελτίωσης και ανατροπής του μηνύματός της.
-Να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες.
-Να επικοινωνούν δημοκρατικά.
-Να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και τη διαπολιτισμικότητα μέσα από εικαστικές δράσεις- δραστηριότητες.

δείτε αναλυτικά (για τα Εικαστικά  από τη σελίδα 15)

Download the PDF file .

 

Print Friendly, PDF & Email

About Yannis Zogakis

Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Τέχνης
Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *