Βασικές δεξιότητες στις Τ.Π.Ε

Εκπαιδευτικό Υλικό για: "Λογιστικά Φύλλα - Excel"

                              Περιγραφή

Download

Άσκηση 1 - MS excel
Άσκηση 2 - MS excel
Άσκηση 3 - MS excel
Άσκηση 4 - MS excel (Γραφήματα)
Άσκηση 5 - MS excel
Άσκηση 6 - MS excel
Άσκηση 7 - MS excel
test7.xls (αφορά το Προτεινόμενο test #7 )

test7 lysh.xls (η λύση του Προτεινόμενου test #7 )
Άσκηση 8 - MS excel
Άσκηση 9 - MS excel
Άσκηση 10 - MS excel
Άσκηση 11 - MS excel
Υλικό Άσκησης 11
Άσκηση 12 - MS excel
Υλικό Άσκησης 12
Άσκηση 13 - MS excel
Υλικό Άσκησης 13
Οι Βασικές Συναρτήσεις του Excel (Σύνταξη - Παραδείγματα)
Οδηγίες δημιουργίας γραφημάτων στο Excel