ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Υπολογίζω σωστά με αριθμούς.

Υπολόγισε σωστά και βρες την σωστή απάντηση.