ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Προσομοίωση online:
Προσομοίωση offline (download):    Προσοχή!!! Αν ο Internet Explrorer μετατρέψει το αρχείο THERMOLAB.jar σε THERMOLAB.zip τότε μετά το download του αρχείου αλλάξτε την προέκταση από .zip σε .jar
Προσομοίωση offline (download):

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ