ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ    ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

 

Μεταβλητές

 

Mάζα =  Kg

Σταθερά επαναφοράς = N/m

Σταθερά απόσβεσης = N.s/m

Διαφορά φάσης = μοίρες

Αριθμός περιόδων:

Χαρακτηριστικά Γ.Α.Τ

Περίοδος =   s   

Συχνότητα = Hz