Γωνία κεκλ.επιπέδου        μοίρες

Συντελεστής τριβής      

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤ. ΤΡΙΒΗΣ     (ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

Σ' αυτό το applet μπορεί να επαληθευτεί πειραματικά :

1) Ο συντελεστής οριακής τριβής (μ) μεταβάλλοντας κατάλληλα τη γωνία του κεκλιμένου επιπέδου (μ=εφθ)

2) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

3) Η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

(Δίνεται ότι η μάζα του σώματος είναι m=1 Kg κ ότι επιτ. βαρύτητας g=9.8 m/s2)

   

 Μεταβολείς

 

 

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ολική Μετατόπιση  m

Τελική Ταχύτητα m/s

ημθ

συνθ 

εφθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Χειρισμός του Applet