Οδηγίες για τα προγράμματα e_test

1. Οδηγίες εγκατάστασης των προγραμμάτων  e_test

a. e_teacher.exe

Το e_teacher.exe εγκαθίσταται στο PC του εκπαιδευτή. Ανοίξτε το φάκελο TEACHER και τρέξτε το αρχείο Setup.exe

β. e_test_student.exe και update.exe εγκαθίστανται στα PC των εκπαιδευομένων. Ανοίξτε το φάκελο STUDENT και τρέξτε το Setup.exe.

γ. Ονομάστε server το PC του καθηγητή και κάντε επανεκκίνηση. Στη συνέχεια κάντε κοινόχρηστο το φάκελο c:\share που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση και δώστε δικαιώματα στους χρήστες να αλλάζουν τα αρχεία του ( Allow network users to change my files).

2. Μεταμόρφωση e-test

Σας παραθέτω 1 εναλλακτικό πακέτο εγκατάστασης εκτός από το αρχικό στην περίπτωση που θα συναντήσετε δυσκολίες με την εγκατάσταση

  1.  1ο πακέτο εγκατάστασης (αρχικό) κατασκευασμένο σε Visual Basic 6.0

http://users.sch.gr/johndiol/etest_files/etest_setup.zip

  1. 2o πακέτο εγκατάστασης (εναλλακτικό) κατασκευασμένο σε InstallShield 2010

http://users.sch.gr/johndiol/etest_files/etest_setup1.zip

Κατεβάστε ένα από τα πακέτα και δοκιμάστε