Ελεύθερο Λογισμικό Μαθηματικών


GeoGebra

To GeoGebra είναι μια ελεύθερη εφαρμογή μαθηματικών για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που ενσωματώνει
Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες , γραφήματα και Λογισμό, σε ένα πακέτο , εύκολο ως προς την χρήση.
Έχει λάβει αρκετά διεθνή βραβεία εκπαιδευτικού λογισμικού ,στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε βήμα-βήμα γεωμετρικές κατασκευές ή γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
και να τις διαχειρίζεστε δυναμικά.
Αφού δημιουργήσετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να εκτελέσετε μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση
και απόκρυψη του αντικειμένου. Όποιες αλλαγές κι αν κάνετε, το GeoGebra διατηρεί τις μαθηματικές σχέσεις
μεταξύ αυτού και των άλλων αντικειμένων με τα οποία συσχετίζεται. ( Tutorial ) ( Εγχειρίδιο χρήσης )
GeoGebraTube ο επίσημος χώρος αποθήκευσης κατασκευών του GeoGebra και υλικού που σχετίζεται με το GeoGebra.
Προτεινόμενα έργα - Νεότερα έργα - Κορυφαία φύλλα εργασίας.


Graphmatica

Ένα δυνατό και εύκολο στη χρήση λογισμικό για την Άλγεβρα και την Ανάλυση.
Σχεδιάζει γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Υπολογίζει και σχεδιάζει την παράγωγο συνάρτηση
και την εφαπτόμενη ευθεία σε ορισμένο σημείο της συνάρτησης.
Υπολογίζει ολοκληρώματα και κάνει αριθμητικούς υπολογισμούς. Μεταξύ άλλων σας δίνει τη δυνατότητα
να αντιγράψετε τα σχήματα που δημιουργείτε και να τα ενσωματώσετε σε έγγραφά σας.


MathGV
Download Program Version (1,6 MB) or Zip file Version 3.1 (765 KB)

Ένα πρόγραμμα που σχεδιάζει - εκτυπώνει γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων σε καρτεσιανό
ή πολικό σύστημα συντεταγμένων ενώ εσείς του ορίζετε μόνο τον τύπο της συνάρτησης.
Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε 3d συναρτήσεις καθώς και να περιστρέψετε 2d συναρτήσεις στο χώρο.
Ακόμη, σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τα σχήματα που δημιουργείτε και να τα ενσωματώσετε σε έγγραφά σας.


GraphCalc

Download Version 4.0.1 (856 KB)

Ένα καταπληκτικό Graphing Calculator με δυνατότητες σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων 2d και 3d συναρτήσεων, υπολογισμού ολοκληρωμάτων, επίλυσης εξισώσεων κ.ά.
Μεταξύ άλλων, σας δίνει την δυνατότητα εμφάνισης μαθηματικών, φυσικών, αστρονομικών και άλλων σταθερών,
καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής μονάδων μέτρησης διαφόρων μεγεθών.


xPressoFunctions

Πρόκειται για ένα applet που είναι καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για εξερεύνηση σε διάφορα κεφάλαια της άλγεβρας
και της ανάλυσης. Το xPressoFunctions σας επιτρέπει να σχεδιάσετε 2d και 3d γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων,
παραμετρικές καμπύλες και παραγώγους. Επίσης μπορείτε να υπολογίσετε ορισμένα ολοκληρώματα και να σχεδιάσετε "κινούμενες" γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων που ο τύπος τους περιέχει μία παράμετρο.
Μπορείτε να κατεβάσετε (113 ΚΒ) αυτή την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.


Geonext

Download Geonext
or Geonext+Java Runtime Environment
Ένα πολύ καλό και ελεύθερο λογισμικό, αντίστοιχο του "The Geometer's Sketchpad", από το Πανεπιστήμιο του Bayreuth
για τη "δυναμική" διδασκαλία των Μαθηματικών (γεωμετρίας - άλγεβρας).
Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε βήμα-βήμα γεωμετρικές κατασκευές και να τις διαχειρίζεστε δυναμικά.

Αφού δημιουργήσετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να εκτελέσετε μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση
και απόκρυψη του αντικειμένου.
Όποιες αλλαγές κι αν κάνετε, το Geonext διατηρεί τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αυτού και των άλλων αντικειμένων με τα οποία συσχετίζεται. Πρόκειται για τη βασική αρχή της δυναμικής γεωμετρίας και συνιστά τη βάση των δυνατοτήτων και της χρησιμότητας αυτού του λογισμικού.
Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε καταπληκτικά γραφικά και να τα τυπώσετε ή να τα ενσωματώσετε στα έγγραφά σας.
Απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το Java Runtime Environment


MSWLogo

Download
Setup Kit (1,7 MB)
Ελεύθερο Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητες κατασκευής, με βάση τις εντολές γραφικών
της γλώσσας
προγραμματισμού Logo,
μαθηματικών μοντέλων και δυναμικού χειρισμού τους .
Έχετε τη δυνατότητα συγγραφής παραμετρικών διαδικασιών σε γλώσσα logo, προκειμένου να δημιουργήσετε
γραφικά μοντέλα που εμφανίζονται στην οθόνη σας. Ο δρομέας γραφικών της Logo
εφανίζεται στην οθόνη
με την μορφή βέλους
και η κίνησή του με κατάλληλες εντολές δημιουργεί
εκπληκτικά γραφικά. Δείτε μια εικόνα . Στο site του προγράμματος είναι διαθέσιμα Interactive Books.
Επίσης, στο Help του προγράμματος θα βρείτε αναλυτικό tutorial, demos και παραδείγματα.
Δείτε επίσης την "Εισαγωγή στη Γεωμετρία της Χελώνας"


rLogo

Πρόκειται για μία java εφαρμογή σχετική με τη γλώσσα
προγραμματισμού Logo.
Έχετε τη δυνατότητα συγγραφής παραμετρικών διαδικασιών σε γλώσσα logo, προκειμένου να δημιουργήσετε
γραφικά μοντέλα στην οθόνη σας. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το applet.

Αρχική σελίδα