Ο Νίκος Καμπράνης είναι Μαθηματικός - Επιμορφωτής, με εξειδίκευση στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Δαμάζοντας τα κύματα...

Αρχική σελίδς