ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1. Επιμορφωτής: Καμπράνης Nίκοs
 2. ΤΑΞΗ: Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηματικά
 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συναρτήσεις
 5. Μάθημα: η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ , α#0
 6. Τίτλος δραστηριότητας: Ο φράχτης του Αρκτούρου
 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 διδακτικές ώρες
 8. Λογισμικό: Function Probe + Sketchpad
 9. Επιδιωκόμενοι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι:

10. Σύντομη Περιγραφή :

11. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ:

 • Βλ. δραστηριότητα (6)
 • Σχ. 1

  Σχ. 2

   

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………

  ΤΑΞΗ:……. ΤΜΗΜΑ:………

 • Ο φράχτης του Αρκτούρου

  Η Οικολογική οργάνωση για την προστασία της καφέ αρκούδας "Αρκτούρος", θέλει να περιφράξει στο Νυμφαίο μία έκταση για την φροντίδα και προστασία αυτού του υπό εξαφάνιση άγριου ζώου. Διαθέτει 20 km συρματόπλεγμα και θέλει να τα χρησιμομοποιήσει ώστε να περιφράξει μια περιοχή που να έχει σχήμα ορθογωνίου. Μπορείτε να βοηθήσετε ώστε η φραγμένη περιοχή να είναι η μέγιστη δυνατή;

  1. Τι εμβαδόν θα έχει η περιοχή αν το μήκος της είναι: 1.5km, 2.5km, 3.45km, 6.38km
  2. Ποια σχέση θα συνδέει το μήκος και το πλάτος του ορθογωνίου;
  3. Χρησιμοποιώντας το Function Probe να δημιουργήσετε έναν πίνακα που να μας δείχνει πως μεταβάλεται το εμβαδόν του ορθογωνίου όταν αλλάζουν οι διαστάσεις του. Τι παρατηρείτε; Πότε το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο;
  4. Να απεικονήσετε τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα στο ορθοκ. σύστημα αξόνων. Τι παρατηρείτε;
  5. Χρησιμοποιώντας το Sketchpad να δημιουργήσετε ένα μοντέλο με το οποίο να δείτε πως μεταβάλεται το εμβαδόν αυτού του ορθογωνίου όταν αλλάζουν οι διαστάσεις του (Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη κλίμακα).
  6. Αν τώρα μας πούν ότι η φραγμένη περιοχή πρέπει να έχει ορισμένο εμβαδόν πχ. 24km2 , μπορείτε να ερευνήσετε το πώς θα μεταβάλλεται η περίμετρός της; Μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο συρματόπλεγμα;