Α' Λυκείου

Α΄Λυκείου Άλγεβρα

1ο Διαγώνισμα.doc

2ο Διαγώνισμα.doc

3ο Διαγώνισμα.doc

4ο Διαγώνισμα.doc

5ο Διαγώνισμα.doc

Επαναληπτηκό Διαγώνισμα.doc

Α΄Λυκείου Γεωμετρία

1ο Διαγώνισμα.doc

2ο Διαγώνισμα.doc

Επαναληπτηκό Διαγώνισμα.doc