Στα παιδιά αρέσει να αναλύουν πίνακες ζωγραφικής! Η παρατήρηση και η ανάλυση τους τα βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και της φαντασίας. Τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα καθώς τίποτα δεν  μπορεί να είναι λάθος στην φαντασία τους .

Δύο πολύ ενδιαφέροντες πίνακες που μπορούμε να αναλύσουμε με τα παιδιά είναι :

  • Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα  Νικηφόρος Λύτρας ? 1872
Νικηφόρος Λύτρας 1872
  • Ανάμνηση των Χριστουγέννων ? Antonio Garcia y Mencia
Antonio Garcia y Mencia
Πίνακες Ζωγραφικής Σχετικοί με τα Χριστούγεννα!!!