Πίνακες Ζωγραφικής Σχετικοί με τα Χριστούγεννα!!!

Πίνακες Ζωγραφικής Σχετικοί με τα Χριστούγεννα!!!

Στα παιδιά αρέσει να αναλύουν πίνακες ζωγραφικής! Η παρατήρηση και η ανάλυση τους τα βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και της φαντασίας. Τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα καθώς τίποτα δεν  μπορεί να είναι λάθος στην φαντασία τους .