ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ

Στα πλαίσια της επεξεργασίας του θέματος » Οι 12 θεοί του Ολύμπου» δημιουργήσαμε με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Καράτουλα ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. Τα παιδιά ήταν πολύ δημιουργικά και το απόλαυσαν!!! ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Aν