Τέτοια ώρα νυχτερινή κι ανοιξιάτα, στα πωρικά μυρισμένη,

βάνω κ' εγώ στο νου μου το Ρέθεμνος

και γυρίζω κοντά του.

(Π.Πρεβελάκη: Το Χρονικό μιας Πολιτείας)