ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Κυριολεξία      Μεταφορά   
1. πικρά λόγια
2. σκληρή καρδιά
3. τρυφερά λόγια
4. πικρό φάρμακο
5. πέταξε την μπάλα
6. τρυφερά φύλλα
7. πέταξε μια κουβέντα
8. άνοιξε την καρδιά της
9. σκληρή πέτρα
10. άνοιξε την πόρτα