Οριστική αντωνυμία ή επίθετο

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   επίθετο      οριστική αντωνυμία   
1. Έχω την ίδια () κούπα για γάλα.
2. Δε θέλω να φορέσω την ίδια ()μπλούζα πάλι.
3. Είμαι η ίδια () που σας τηλεφώνησε και πρίν.
4. Με τα ίδια του() τα μάτια την είδε να κλέβει το ταμείο.
5. Θέλεις να πάμε να ψάξουμε οι ίδιοι () στην αποθήκη;
6. Μοιάζεται πολύ. Έχετε τα ίδια () μάτια.
7. Μην ασχολείσαι με τα ίδια () πράγματα ξανά και ξανά.