Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
Πέρσες
Επαμεινώνδας
Λεύκτρα
Ογχηστός
Πλαταιείς
Ιερός λόχος
Δόρυ
Ανταλκίδας
Σπαρτιάτες