ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Αλέξανδρος      Αλεξάνδρεια      Ασία      Βαβυλώνα      Γαυγάμηλα      Γρανικό ποταμό      Δαρείο Γ΄      Ινδό      Ισσό      Κόρινθο      Περσών      Σούσα      Φίλιππος Β΄      Χαιρώνεια      αρρώστησε      δύσκολος      μακεδονική      φάλαγγα      334 π.Χ   
Η Μακεδονία απέκτησε μεγάλη δύναμη όταν έγινε βασιλιάς ο . Αυτός οργάνωσε το στρατό με τη . Νίκησε τους Αθηναίους και τους Θηβαίους στη . Μετά συγκάλεσε συνέδριο στην και ανέλαβε την αρχηγία μιας πανελλήνιας εκστρατείας κατά των . Όταν ο Φίλιππος δολοφονήθηκε, το σχέδιό του ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο γιός του . Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε το . για να κατακτήσει την . Στις μάχες που έγιναν στο , στην και στα ο Αλέξανδρος νίκησε το . Στην Αίγυπτο ίδρυσε μια νέα πόλη την . Όταν ο στρατός του έφτασε στον ποταμό, αρνήθηκε να προχωρήσει. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν .
Ο Αλέξανδρος έφτασε με το στρατό του στα , και από εκεί πήγε στη .Εκεί και πέθανε.