Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1                     
    2               3    
4                     
                   
  5                   
              6       
             7        
      8      9           
   10           11         
                   
  12                   
        13             
14                     
                   
 15