Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο