Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
       1           
                
   2               
3                  
                
     4        5       
                
6               7     
                
      8       9       
10                  
                
   11               
                
12                  
13                  
                
                
                
                

1. Η τελευταία κοινωνική τάξη της Ρώμης.
3. Δεν είχαν καθόλου από αυτά οι πληβείοι.
4. Με τα καράβια τους μετέφεραν άφθονα προϊόντα.
6. Συμβουλευτικό σώμα.
9. Ένας από τους δύο ιδρυτές της Ρώμης.
10. Το πρώτο πολίτευμα της Ρώμης.
11. Ήρωας της Τροίας , πρόγονος των Ρωμαίων.
13. Κοινωνική τάξη με λίγα δικαιώματα.

1. Στο λόφο αυτό έχτισαν τα παλάτια τους οι βασιλιάδες.
2. Ευγενείς που έδιωξαν το βασιλιά τα παλιά χρόνια.
5. Ήταν η πεδιάδα γύρω από τον Τίβερη.
7. Σκότωσε το Ρέμο.
8. Ποταμός που στις όχθες του χτίστηκε η Ρώμη.
12. Ήταν διοικητές του στρατού με μεγάλη εξουσία.